Elektronická
evidence tržeb

Způsoby elektronické evidence tržeb

 

1. Běžný „on-line“ režim 

Evidence tržeb v běžném režimu – „on-line“

 1. Prodejce namarkuje na pokladně zákazníkovi nákup.
 2. Pokladna zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML Finanční správě.
 3. Finanční správa zašle (nejpozději do 2 sekund) potvrzení o přijetí s unikátním kódem.
 4. Prodejce vystaví účtenku s fiskálním identifikačním kódem (FIK), kterou předá zákazníkovi.
 5. Zákazník obdrží účtenku.
 6. Zákazník (i prodejce) si může přes Internet ověřit, že účtenka byla Finanční správou zaevidovaná.

>> podrobnější popis Běžný "on-line" režim

 

 

1a. Evidence tržeb při výpadku spojení

Pokud se nepodaří navázat spojení v době 2 sekund.

Evidence tržeb při výpadku spojení

 1. Prodejce namarkuje na pokladně zákazníkovi nákup.
 2. Nepodaří se navázat spojení.
 3. Finanční správa nezašle potvrzení o přijetí s unikátním kódem.
 4. Prodejce vystaví zákazníkovi účtenku bez fiskální identifikační kód (FIK), místo něj obsahuje podpisový kód poplatníka (PKP).
 5. Zákazník obdrží účtenku.
 6. Jakmile dojde k obnově spojení, prodejce odešle datovou zprávu o transakci. Nejpozději do 48 hodin.
 7. Finanční správa zašle potvrzení o přijetí s unikátním kódem.
 8. Nejpozději do 48 hodin si zákazník (i prodejce) může přes Internet ověřit, že účtenka byla Finanční správou zaevidovaná.

podrobnější popis při výpadku spojení

 

 

2. Zjednodušený „off-line“ režim

Jedná se o situace, kdy poplatník nemá k dispozici žádné internetové připojení (horské chaty a pod.).

Evidence tržeb ve zjednodušeném režimu – „off-line“

 1. Prodejce namarkuje na pokladně zákazníkovi nákup.
 2. Prodejce vystaví zákazníkovi účtenku bez fiskální identifikačního kódu (FIK), místo něj obsahuje podpisový kód poplatníka (PKP).
 3. Zákazník obdrží účtenku.
 4. Do 5ti dní od pořízení přemístí data o tržbách na zařízení, kde je dostupný internet.
 5. Odešle zprávy o tržbách do systému Finanční správy.
 6. Finanční správa zašle potvrzení k přijatým datovým zprávám.
 7. Nejpozději do 5ti dní si zákazník (i prodejce) může přes Internet ověřit, že účtenka byla Finanční správou zaevidovaná.

>> podrobnější popis Zjednodušený "off-line" režim

 

 

 


PODROBNĚJI KE ZPŮSOBŮM

ELEKTONICKÉ EVIDENCE TRŽEB

 

 

1. Evidence tržeb v běžném režimu (§ 18 ZoET) – „on-line“

 

Podnikatel je povinen nejpozději v okamžiku uskutečnění evidované tržby

 

Okamžikem uskutečnění evidované tržby je

 

Podnikatel může zaevidovat tržbu a vystavit účtenku kdykoliv před uskutečněním později obdržené tržby, ale nejpozději při jejím uskutečněním.  

 

 

1a. Evidence tržeb při výpadku spojení (§ 22 ZoET)

 

Pokud se pokladnímu zařízení, v důsledku technické závady, dočasného výpadku nebo prostého zhoršení úrovně přenosu, nepodaří navázat spojení v nastavené mezní době odezvy (ze zákona nejméně na 2 sekundy), nemusí pokladní zařízení už dál čekat na odezvu ze systému Finanční správy a podnikatel vystaví účtenku, která nebude obsahovat fiskální identifikační kód (FIK), ale musí obsahovat podpisový kód poplatníka (PKP).

 

Dobou odezvy (§ 21 ZoET) se rozumí časový úsek mezi pokusem o odeslání údajů o evidované tržbě z pokladního zařízení podnikatele a přijetím fiskálního identifikačního kódu zpět na pokladní zařízení podnikatele.

 

Mezní dobu odezvy podnikatel musí nastavit podle typu podnikání a kvality internetového připojení tak, aby převážná většina tržeb byla zaevidována on-line.

 

Údaje o tržbě musí podnikatel elektronicky odeslat nejpozději do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby. Z praktického hlediska může být zajištěno odesílání dat o tržbách automaticky softwarem v pokladním zařízení (tj. údaje o tržbách odeslat automaticky, až se spojení obnoví). To znamená, že podnikatel nemusí v případě výpadku spojení přerušit svou činnost, pouze pokračuje v jiném režimu.

 

 

2. Evidence tržeb ve zjednodušeném režimu (§ 23 ZoET) – „off-line“

 

Podnikatel ve zjednodušeném režimu postupuje obdobně jako při evidenci v běžném režimu s tím rozdílem, že

 

Ve zjednodušeném režimu se můžou evidovat:

 

Žádost o povolení evidovat ve zjednodušeném režimu


Podnikatelé, kteří nepodléhají zjednodušenému režimu ze zákona nebo na základě nařízení vlády, mají možnost požádat správce daně o povolení evidovat tržby ve zjednodušeném režimu (§ 11 ZoET), a to opět za podmínky, že by jejich evidování běžným způsobem podnikatelům znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti. Nejčastěji se bude jednat o situace, kdy poplatník nemá k dispozici žádné internetové připojení.