Elektronická
evidence tržeb

JAK SE PŘIPRAVIT NA EET
první kroky

 

1. Zjistím si, zda mám povinnost evidovat tržby

Zjednodušeně lze říci, že osobou povinnou evidovat tržby je podnikatel, který přijímá platby v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem.

 

2. Ověřím si, odkdy budu evidovat

Zavedení EET je navrženo do 4 fází. Zahájení první je plánováno na 1.12.2016

 

3. Pokud nemám, pořídím si nezbytné vybavení 

Jedná se především o zařízení, které umí pořídit doklad a umí komunikovat se servery Finanční správy.

 

4. Zvážím, zda mohu tržby evidovat ve „zjednodušeném režimu“

Jedná se většinou o situace, kdy poplatník nemá k dispozici žádné internetové připojení (horské chaty a pod).

 

5. Zařídím si přístup na portál e-tržby a certifikát 

Je potřeba zažádat o heslo a vytvořit registrace prodejen a certifikáty.